FNs bærekraftsmål

FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde sult, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Glomma Industrier ønsker å bidra til realiseringen – med fokus på anstendig arbeid og økonomisk vekst ref. mål 8, ansvarlig forbruk og produksjon ref. mål 12, og stoppe klimaendringene ref. mål 13.

“Glomma Industrier har som mål å vokse og kunne tilby flere arbeidsplasser, samt tilrettelegge for at mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet kan få mulighet til arbeidstrening.”

FNs bærekraftsmål #8

FNs bærekraftsmål #8 handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. For Glomma Industrier handler dette om å tilrettelegge for de ansatte, sikre gode arbeidsvilkår og trygge langsiktige arbeidsforhold.

Glomma Industrier har som mål å vokse og kunne tilby flere arbeidsplasser, samt tilrettelegge for at mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet kan få mulighet til arbeidstrening.

FNs bærekraftsmål #12

Glomma Industrier ønsker å bidra til realiseringen av FNs bærekraftsmål #12 ansvarlig forbruk og produksjon. Ved å tilby gjenbruk/omtrekk av møbler, forlenges møblenes levetid og det produsere mindre nytt.

Glomma Industrier gjenbruker mer enn 90% av alt materiale som kommer inn, og har 100% som mål. Målet vil nås gjennom fokus på å finne bruk av restproduktene i nye produkter, eksempelvis gjennom at resttekstiler blir til isolasjonsmateriale.

FNs bærekraftsmål #13

Gjennom Glomma Industrier sitt virke bidrar vi til å nå FNs bærekraftsmål #13. Gjenbruk/omtrekk av møbler bidrar til en mindre belastning på miljøet og klimaet enn produksjon av nye produkter.
Glomma Industrier har som mål å inspirere bedrifter, organisasjoner og private forbrukere til å gjenbruke/ombruke.
For hver stol som trekker om spares miljøet for at det blir produsert en ny stol.